Er mwyn cofrestru ar Gwales Llyfrgell rhaid i ni gasglu ychydig o wybodaeth amdanoch.
Yn gyntaf mae angen i chi nodi eich lleoliad/lleoliadau gwaith.
Byddwn yn casglu manylion pellach megis eich swydd a gwybodaeth bersonol ar y tudalennau sy'n dilyn.
Gellir ychwanegu manylion eraill yn hwyrach, megis cyfeiriadau dosbarthu a'ch dewis o gyflenwyr, os byddwch yn dewis gosod archeb trwy gwales.com
Ble mae'ch lle gwaith?
Awdurdod Lleol / Sefydliad: * Os ydych yn gweithio mewn lleoliadau sy'n cael eu gweinyddu gan fwy nag un Awdurdod Lleol neu Sefydliad bydd angen i chi greu mwy nag un cyfrif.
 
 * Yn nodi maes angenrheidiol
Mae gwales.com yn parchu eich preifatrwydd. Bydd unrhyw ystadegau a gesglir ynghylch y modd y defnyddiwch y safle, neu unrhyw fanylion personol a roddwch i ni, yn cael eu cadw'n gwbl gyfrinachol ac ni fyddant yn cael eu trosglwyddo i neb arall. Ni fyddwn yn cysylltu chi mewn unrhyw ffordd heblaw i gadarnhau eich archebion ar gwales.com, neu i gysylltu yn eu cylch, ac ni fyddwn yn anfon unrhyw ohebiaeth farchnata atoch oni fyddwch wedi DEWIS derbyn ein e-lythyr. Mae modd i chi weld ein polisi preifatrwydd yma.